Chính sách trả hàng, hoàn tiền

- Chính sách trả hàng trong 3 ngày, nghĩa là bạn có 3 ngày sau khi nhận được hàng để yêu cầu trả lại.

- Cách thức đổi trả: Quý khách vui lòng gọi điện, thông báo email về sản phẩm cần đổi, trả.

Đánh giá vấn đề

Vui lòng kiểm tra đơn hàng của bạn khi tiếp nhận và liên hệ với chúng tôi ngay lập tức nếu mặt hàng bị lỗi, hư hỏng hoặc nếu bạn nhận sai mặt hàng, để chúng tôi có thể đánh giá vấn đề và khắc phục.

Với các mặt hàng mới chưa qua sử dụng bạn có thời gian 3 ngày sau khi nhận hàng để yêu cầu trả lại hàng.

Các mặt hàng không thể trả lại

Một số loại mặt hàng không thể được trả lại, như hàng dễ hỏng, sản phẩm tùy chỉnh và hàng hóa chăm sóc cá nhân. Chúng tôi cũng không chấp nhận hoàn trả các vật liệu nguy hiểm, chất lỏng hoặc khí dễ cháy. Vui lòng liên hệ nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm về mặt hàng cụ thể của mình.

Chúng tôi không thể chấp nhận trả lại các mặt hàng giảm giá hoặc thẻ quà tặng.

Trao đổi

Cách nhanh nhất để đảm bảo bạn có được thứ mình muốn là trả lại món hàng bạn có và sau khi việc trả lại được chấp nhận, hãy mua món hàng mới.

Hoàn tiền

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sau khi chúng tôi nhận được và kiểm tra hàng trả lại của bạn, đồng thời cho bạn biết liệu khoản tiền hoàn lại có được chấp thuận hay không. Nếu được chấp thuận, bạn sẽ tự động được hoàn tiền theo phương thức thanh toán ban đầu. Hãy nhớ rằng có thể mất một chút thời gian để ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn xử lý và gửi khoản hoàn trả.

Tất cả các khiếu nại, thắc mắc hoặc đổi trả hàng quý khách vui lòng liên hệ: 0902.560.158